Hernia Kit TK 715 N - (Pack of 6)

Hernia Kit TK 715 N - (Pack of 6)

  • Rs. 5,799.00
    Unit price per 


  • Hernia Kit TLK 715 Kit contains: #TVLM 715 - 1 Foil x Hernia Mesh - Trulene Lapromesh
  • SN 841 - 1 Foil x Non Absorbable Suture - Trulene
  • SN 842 - 1 Foil x Non Absorbable Suture - Trulene
  • SN1326 - 1 Foil x Absorbable Suture - Monoglyde

Back to the top